Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 19, Sayı 3
Araştırma
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE UTERİN MORSELASYON, UYGULANMALI MI ? UYGU-LANMAMALI MI ?
Yusuf Aytaç Tohma, Eda Kocaman, Mehmet Tunç, Hüseyin Akıllı, Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Ali Ayhan

REKÜRREN EPİTELYAL OVER KANSERİNİN CERRAHİ YÖNETİMİ
Murat Öz, İlker Selçuk, Zeliha Fırat Cüylan, Hüseyin Akıllı, Ali Ayhan

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS POZİTİF KADINLARDA KONVANSİYONEL VE SIVI BAZLI SMEAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
Ümit Görkem, Cihan Toğrul, Dilek Yılmaz, Cansu Nergizli, Emine Arslan, Tayfun Güngör

Olgu Sunumu
PERİTONEAL YAYILIM GÖSTEREN VE KOLON KANSERİNİ TAKLİT EDEN REKTOSİGMOİD KİTLE; GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR
Nuri Yıldırım, Ceren Sancar, Levent Akman, Ahmet Bilgi, Osman Zekioglu, Mustafa Cosan Terek, Ahmet Aydın Özsaran

PRİMER VAJİNAL KANSERDE VAJİNAL SU-BAZLI JEL YARDIMLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
Yasin Durmuş, Derman Başaran, Alper Karalök, Günsu Kimyon Cömert, İsmet Çiğdem Kılıç, Osman Türkmen, Ahmet Taner Turan, Nurettin Boran

BİLATERAL OVERYAN VE PSEUDOMYXOMA PERİTONEİ İLE BİRLİKTE YAYGIN KARIN İÇİ METASTAZLARA NEDEN OLAN APENDİKSTEN KAYNAKLANAN MÜSİNÖZ ADENOKANSER OLGUSU
Yılmaz Ercan, İnci Coşkun Ebru, Şahin Nurhan, Yiğit Fatih, Baloğlu Demet, Kaçar Cem Kıvılcım

UTERİN SERVİKSİN MEZONEFRİK ADENOKARSİNOMU:OLGU SUNUMU
Cigdem Kilic, Gunsu Kimyon Comert, Baran Yesil, Osman Turkmen, Alper Karalok, Isin Ureyen, Tolga Tasci, Gokhan Tulunay, Dilek Bulbul, Taner Turan

Editörden
  EDİTÖRDEN
Ali AYHAN