Dergi Hakkında


Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi International Committee of Medical Journal Editors-2001 (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) kuralları temel alınarak hazırlanmıştır. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi yılda dört kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe olup Jinekolojik Onkoloji alanındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Jinekolojik cerrahi, radyoterapi kemoterapi, patoloji, sitoloji, endokrinoloji, genetik, moleküler biyoloji ve epidemiyoloji temelinde Jinekolojik onkoloji ile ilgili tüm branşlar tarafından hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir.

Gönderilen yazılar adı gizli tutulan iki hakem tarafından yayınlanmaya yeterliliği yönünden değerlendirilerek kabul veya red edilmektedir.

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi EMBASE, SCOPUS, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Google Scholar ve Türkiye Atıf Dizini kapsamındadır.